Moro Dabron Augustine 香薰蠟燭
Moro Dabron Augustine 香薰蠟燭
Moro Dabron Augustine 香薰蠟燭
Moro Dabron Augustine 香薰蠟燭
Moro Dabron Augustine 香薰蠟燭
Moro Dabron Augustine 香薰蠟燭
Moro Dabron Augustine 香薰蠟燭
Moro Dabron Augustine 香薰蠟燭
Moro Dabron Augustine 香薰蠟燭
Moro Dabron Augustine 香薰蠟燭

Moro Dabron Augustine 香薰蠟燭

$5,700.00

Augustine

香調:乳香、岩薔薇、沉香木、香根草、琥珀、勞丹脂、麝香

100% 炻器 330g

高13.5cm,寬16.5cm,直徑9.5cm

大約燃燒時間:70 小時

雙手柄設計,寬邊

蠟燭燃燒後可用作花瓶或裝飾器皿。

調性:偏暖;東方調

樣式 黑色Augustine