Moro Dabron Of Gardens 香薰蠟燭
Moro Dabron Of Gardens 香薰蠟燭
Moro Dabron Of Gardens 香薰蠟燭
Moro Dabron Of Gardens 香薰蠟燭
Moro Dabron Of Gardens 香薰蠟燭
Moro Dabron Of Gardens 香薰蠟燭
Moro Dabron Of Gardens 香薰蠟燭
Moro Dabron Of Gardens 香薰蠟燭
Moro Dabron Of Gardens 香薰蠟燭
Moro Dabron Of Gardens 香薰蠟燭

Moro Dabron Of Gardens 香薰蠟燭

$5,700.00

Of Gardens

香調:佛手柑、檸檬、橙花、茉莉、晚香玉、麝香、檀香

100% 炻器 330g

高13.5cm,寬16.5cm,直徑9.5cm

大約燃燒時間:70 小時

雙手柄設計,寬邊

蠟燭燃燒後可用作花瓶或裝飾器皿。

調性:偏暖;花香調

樣式 白色Of Gardens