Moro Dabron Cyrus 香薰蠟燭
Moro Dabron Cyrus 香薰蠟燭
Moro Dabron Cyrus 香薰蠟燭
Moro Dabron Cyrus 香薰蠟燭
Moro Dabron Cyrus 香薰蠟燭
Moro Dabron Cyrus 香薰蠟燭
Moro Dabron Cyrus 香薰蠟燭
Moro Dabron Cyrus 香薰蠟燭
Moro Dabron Cyrus 香薰蠟燭
Moro Dabron Cyrus 香薰蠟燭

Moro Dabron Cyrus 香薰蠟燭

$5,700.00

Cyrus

香調:松針、絲柏、廣藿香、琥珀、勞丹脂、橡苔、麝香

100% 炻器 330g

高13.5cm,寬16.5cm,直徑9.5cm

大約燃燒時間:70 小時

雙手柄設計,寬邊

蠟燭燃燒後可用作花瓶或裝飾器皿。

調性:偏冷;木質調 

樣式 米色Cyrus