Moro Dabron Cyrus 淡香精
Moro Dabron Cyrus 淡香精
Moro Dabron Cyrus 淡香精
Moro Dabron Cyrus 淡香精
Moro Dabron Cyrus 淡香精
Moro Dabron Cyrus 淡香精
Moro Dabron Cyrus 淡香精
Moro Dabron Cyrus 淡香精
Moro Dabron Cyrus 淡香精
Moro Dabron Cyrus 淡香精

Moro Dabron Cyrus 淡香精

$7,880.00

Cyrus 裝在煙灰色玻璃瓶中,讓人聯想到暴雨過後的森林陰霾。絲柏和廣藿香的芳香中調帶有松針的清新氣息——綠色的開端融入琥珀、勞丹脂、橡苔和麝香。

前調:松針

中調:柏樹、檜木、廣藿香

後調:琥珀、勞丹脂、橡苔、麝香

調性:偏冷;木質調 

尺寸 50ML