D.S. & DURGA Holy Ficus 蠟燭
D.S. & DURGA Holy Ficus 蠟燭
D.S. & DURGA Holy Ficus 蠟燭
D.S. & DURGA Holy Ficus 蠟燭
D.S. & DURGA Holy Ficus 蠟燭
D.S. & DURGA Holy Ficus 蠟燭

D.S. & DURGA Holy Ficus 蠟燭

$2,280.00

容量:198g

聖榕中的濃郁的無花果與姜根香味的蠟燭。

香調:小荳蔻、乳香、無花果、雪松、姜根、藏紅花

燃燒時間約60小時

尺寸:長11cm x 寬7.5cm

調性:偏暖;東方調  

樣式 Holy Ficus