D.S & DURGA Bowmakers 淡香精
D.S & DURGA Bowmakers 淡香精
D.S & DURGA Bowmakers 淡香精
D.S & DURGA Bowmakers 淡香精
D.S & DURGA Bowmakers 淡香精
D.S & DURGA Bowmakers 淡香精

D.S & DURGA Bowmakers 淡香精

$5,880.00

在 1800 年代的超凡森林中,來自馬薩諸塞灣殖民地的工匠製作了小提琴和弓。

陳年桃花心木、粗紋楓木刨花、琥珀松香、陳年胡桃木和獨特的秘密。

前調:番紅花、桃花心木

中調:琥珀、楓木、柏樹

後調:松香、雪松

調性:偏冷;木質調 

大小 50ML