D.S & DURGA Grapefruit Generation 淡香精
D.S & DURGA Grapefruit Generation 淡香精
D.S & DURGA Grapefruit Generation 淡香精
D.S & DURGA Grapefruit Generation 淡香精

D.S & DURGA Grapefruit Generation 淡香精

$5,880.00

想像一下遠處的小樹林。在地裡放一顆寶石。用開花的灌木環繞它。選擇一種稀有動物來覆蓋寶石。將它噴在手腕上。

吉訶德式的清新展現出許多層次的水果、花朵、葉子和麝香。

前調 : 柚子皮榆葉 

中調 : 山楂花晚香玉帕拉迪松

後調 :  軟木西柚麝香

調性:偏冷;清新調 

大小 50ML